Biebrzańskie Targi Ginących Zawodów i Rękodzieła
Osowiec Twierdza, 24 sierpnia 2008 r.