kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zarząd

Afrykański Pomór Świń – informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH UBOJU ZWIERZĄT NA TERENIE WŁASNEGO GOSPODARSTWA W ZWIĄZKU Z ASF

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) Nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 lutego 2014 r.dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mońkach w sprawie ASF.

Rozporządzenie Nr 3/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Rozporządzenie Nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Szudziałowo oraz Miasta i Gminy Krynki.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potwierdzeniem występowania przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.

Afrykański pomór świń – informacje wojewódzkiego inspektoratu weterynaryjnego.

Informacja dla osób wyjeżdżających poza unię europejską.

Komunikat Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ASF.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00