kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mońkach

Adres: ul. Tysiąclecia 5, 19-100 Mońki
tel./faks 85 716 26 17

e-mail: monki.psse@gmail.com

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku: http://wsse.pbip.pl

Godziny pracy wydziału : poniedziałek - piątek - w godz. 730 - 1505

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach - lek. med. Andrzej Marian Berner

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI STACJI

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mońkach, działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. nr 212, poz.1263 z 2011 r.) wraz z aktami wykonawczymi.

  1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  2. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach nadanego zarządzeniem Nr 150/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

  3. Regulaminu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach nadanego Zarządzeniem nr 3/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach. z dnia 28 stycznia 2010 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 12.02.2010r.

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Podlaski.

Siedziba Stacji jest miasto Mońki, a obszarem działania - powiat moniecki.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mońkach:

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej

4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno - Gospodarczych, Statystyki Medycznej i Kadr

9. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego

    10. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Księgowości

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00