kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 25.05.2011 r.
ASI.272.11.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:S – BUD Lucjan Sito, 08 – 530 Dęblin, ul. Wiślana 19/43


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 11 ofert:
1) oferta Nr 1 Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda ul. Emilii Hoene 2 A/5, 18 – 041 Gdańsk otrzymała 28,09 pkt;
2) oferta Nr 2 Biuro Inżynierii Lądowej AGARM Rafał Kiedrowski, 81 – 573 Gdynia , ul. Źródło Marii 34 C otrzymała 31,45 pkt;
3) oferta Nr 3 Pracownia Projektowa „Darpol” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki otrzymała 63,94 pkt;
4) oferta nr 4 S – BUD Lucjan Sito, 08 – 530 Dęblin, ul. Wiślana 19/43 otrzymała 100,00 pkt;
5) oferta Nr 5 Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna REJ 33-330 Grybów, Siołkowa 336 otrzymała 53,21 pkt;
6) oferta Nr 6 „EMPROJEKT” Sp. z o. o. 40 – 040 Katowice , ul. Wita Stwosza 7 otrzymała 39,68 pkt;
7) oferta Nr 7 mgr inż. Jerzy Drapa 15-666 Białystok, ul. Szarych Szeregów 13/24 otrzymała 54,62 pkt;
8) oferta Nr 8 KOMI Zdzisław Kozikowski 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok. 15 otrzymała 44,64 pkt;
9) oferta Nr 9 Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal, 44 – 100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16/305 otrzymała 77,16 pkt;
10) oferta Nr 10 Biuro Inżynierskie „BIALMOST” Aleksander Wawrusiewicz, 15 – 674 Białystok, ul. Zielonogórska 12 m 18 otrzymała 42,37 pkt;
11) oferta nr 11 M – Mosty Marek Krysiewicz , 15 – 531 Białystok, ul. Bobrów 3 otrzymała 48,08 pkt.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:20 dnia 26.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00