kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 20.06.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego” .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta nr 1 Zakładu Ogólnobudowlanego Wiesław Szerszunowicz kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów, otrzymała - 86,27 pkt.
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo, otrzymała - 100,00 pkt.
Oferta nr 3 „BBWW” Sp. zo.o. ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok, otrzymała - 77,78 pkt.
Oferta nr 4 AKCESS Starosta i Wspólnicy Spółka jawna ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok, otrzymała - 75,85 pkt.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 15:19 dnia 20.6.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00