kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 18.05.2011 r.
ASI.272.7.2011


Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” .
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” unieważnia w Części 2: dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienie:
Faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na część 2 wpłynęła jedna ważna oferta firmy Voltrans s.c. Usługi Handlowo – Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70 z ceną ofertową brutto
52 890,00 zł . Na sfinansowanie części 2 zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 44 895,00 zł brutto i kwoty tej nie może zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej.
Prawne – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:36 dnia 18.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00