kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 01.06.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.8.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka, gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka, gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s . c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 ważnych ofert:
oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne GEOMIR-Kraków, 32-086 Węgrzce, ul. A9/13C otrzymała 58,82 pkt;

oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „WITMAR” s. c. Witold i Rafał Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1 otrzymała 87,60 pkt;

oferta nr 3 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok otrzymała 68,82 pkt;

oferta nr 4 GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 otrzymała 62,81 pkt;

oferta nr 5 Pracownia Geodezyjna GEO – GRUNT Alicja Karaś, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5 A, lok. 114 otrzymała 94,96 pkt;

oferta nr 6 Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1 otrzymała 67,38 pkt;
oferta nr 7 konsorcjum firm lider: Usługi Geodezyjne, Komputerowe, Kserograficzne, Transportowe mgr inż. Edmund Ochnik, ul. Wyszyńskiego 5 „O”/18, 10-457 Olsztyn i Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Komputerowe HEXAGON Adam Ludkiewicz, ul. Mroza 20 c/24, 10-692 Olsztyn, otrzymała 47,51 pkt;

oferta nr 8 Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14 otrzymała 100,00 pkt;

oferta nr 9 Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO-RAW s. c. Wojciech Zimnoch, Adam Hrabis, 15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4, otrzymała 52,94 pkt.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:47 dnia 4.6.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00