kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia. 14.06.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.9.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Krzysztofa Janczulewicza Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty:
oferta nr 1 TAXUS SI Sp. z o. o. ul. Płomyka 56 A 02-491 Warszawa otrzymała 86,58 pkt;

oferta nr 2 Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych , 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45 otrzymała 100,00 pkt;

oferta nr 3 Konsorcjum firm: PRO-LAS Weremijewicz i wspólnicy sp. j. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 512 i TAXUS Jarosław Kostecki, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 56/26 otrzymała 84,49 pkt.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:31 dnia 14.6.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00