kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaZarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.08.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.13.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki, i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki, i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:GEO – MARK Biuro Usług Geodezyjno – Informatycznych Marek Stodulski 82-300 Elbląg, Al. Grunwaldzka 135

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ważnych ofert:

oferta nr 1 GEO – MARK Biuro Usług Informatyczno – Geodezyjnych Marek Stodulski, 82-300 Elbląg, Al. Grunwaldzka 135 otrzymała 100,00 pkt;

oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „WITMAR” s. c. Krystyna i Witold Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1 otrzymała 82,51 pkt;

oferta nr 3 GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 otrzymała 52,56 pkt;

oferta nr 4 DABRO Przedsiębiorstwo Usługowe Paweł Dąbrowski, 11-010 Barczewo, Barczewski Dwór 10 otrzymała 62,94 pkt;

oferta nr 5 Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1 otrzymała 78,26 pkt;

oferta nr 6 Geodeta Uprawniony Krzysztof Zalewski 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1, otrzymała 72,03 pkt.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:11 dnia 13.8.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00