kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 29.08.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.11.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali sportowej w Mońkach przy ul. Szkolnej”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali sportowej w Mońkach przy ul. Szkolnej” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

P.P.H.B.WOJSIAT Dariusz Wojsiat, 19-300 Ełk, ul. Przytorowa 1

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 ofert:

- oferta Nr 1złozona przez MORIS – SPORT Sp. z o. o. , ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa otrzymała – 96,35 pkt;

- oferta Nr 2 złożona przez ASKO. S. A. 15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lok. 1 otrzymała – 89,55 pkt;

- oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy spółka jawna, 15-419 Białystok, ul. Sw. Mikołaja 1 otrzymała – 88,79 pkt;

- oferta Nr 4 złożona przez „BBWW” Sp. z o. o. 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 66 otrzymała – 94,76 pkt;

- oferta Nr 5 złożona przez P.P.H.B. WOJSIAT Dariusz Wojsiat , 19-300 Ełk, ul. Przytorowa 1 otrzymała – 100,00 pkt;

- oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Anatex Sp. z o. o. 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 G, Partner Konsorcjum Anatex Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane inż. Anatol Chomczyk, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 G otrzymała – 92,16 pkt;

- oferta nr 7 AKCESS Starosta i Wspólnicy spółka jawna 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 14 otrzymała 91,14 pkt;

- oferta nr 8 KSB Grupa Sp. z o. o. Stołowacz 7/1, 17-100 Bielsk Podlaski otrzymała 72,11 pkt;

- oferta nr 9 ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo – Usługowe Sp. z o. o. 15-795 Białystok, ul. Palmowa 56, otrzymała 93,35 pkt


STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:33 dnia 29.8.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00