kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A 
 
Mońki, dnia 08.11.2012 r. 
ASI.272.15.2012 
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego "  
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
 
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa 
 
 
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. 
 
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 
1) oferta Nr 1 - PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa otrzymała 100,00 pkt; 
2) oferta Nr 2 - PGE OBRÓT S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów otrzymała 99,22 pkt; 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska 
 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:5 dnia 8.11.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00