kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Au.3400-10/07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 259729

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla pojazdów Starostwa powiatowego w Mońkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla pojazdów Starostwa Powiatowego w Mońkach.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 23.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty 23.12.11.00-2


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 64157.30 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA etylina bezołowiowa 98

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 3,73 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 3,73 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 3,73 zł/l

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Etylina bezołowiowa 95

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 3,56 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 3,56 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 3,56 zł/l

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA olej napędowy

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 3,36 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 3,36 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 3,36 zł/l

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA olej silnikowy do samochodu marki Fiat 126 P i zagęszczarki

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8,77 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 8,77 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 8,77 zł/l

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA Olej do mieszanek paliwowych (piła, podkrzesywarka0

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5,67 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 5,67 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 5,67 zł/l

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA olej silnikowy dla diesla

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Składowa 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-399 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8,44 zł/l

Oferta z najniższą ceną: 8,44 zł/l / Oferta z najwyższą ceną: 8,44 zł/l

Waluta: PLN

STAROSTA MONIECKI
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:22 dnia 11.2.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00