kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 15.03. 2013 r.
Znak pisma: ASI.272.3.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum firm
lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "UNIROL" Dorota Kulikowska, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6;
partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ważnych ofert:

- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała - 97,75 pkt;

- oferta Nr 2 złożona Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Dyrekcja Płn. - Wsch. PF Oddział Białystok, Grupa Augustów,
16 - 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 otrzymała - 91,26 pkt;

- oferta Nr 3 złożona przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. , 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 W otrzymała - 92,39 pkt;

- oferta Nr 4 złożona przez Konsorcjum firm- lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "UNIROL" Dorota Kulikowska 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6 i partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała - 100,00 pkt;

- oferta Nr 5 złożona przez B. K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j. 15-378 Białystok, Hryniewicze 66 otrzymała - 87,33 pkt
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:49 dnia 15.3.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00