kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 16.05.2013


PRP.042.4.12.2012


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013".


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 21 A - na Część 1 zamówienia;

UNIMETAL - Serwis Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów - na Część 2, Część 3, Część 4, Część 6, Część 7, Część 8 zamówienia;

R. G. Ryszard Grabowski, 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 6 A m 32 - na Część 5 i Część 9 zamówienia

Uzasadnienie: wybrane oferta spełniają warunki określone przez Zamawiającego są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły:

Część 1: podnośnik dwustemplowy - 2 ważne oferty:
oferta nr 2 S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A otrzymała 100 pkt;
oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 83,91 pkt;
Część 2: sprężarka zasilająca warsztaty szkolne - 1 oferta:
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 3: wyważarka do kół o zwiększonej średnicy - 2 oferty:
- oferta nr 2 S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A otrzymała 83,87 pkt;
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 4: urządzenie do demontażu o zwiększonej średnicy - 2 oferty:
- oferta nr 2 S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A otrzymała 78,91 pkt;
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 5: klucze pneumatyczne o większych rozmiarach - 2 oferty:
- oferta nr 1 R.G. Ryszard Grabowski ul. Pietkiewicza 6A/32, 15-689 Białystok otrzymała 100 pkt;
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 81,30 pkt;
Część 6: podnośnik silnikowy wzmocniony - 1 oferta:
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 7: zestaw kluczy (profesjonalny wózek narzędziowy)- 1 oferta:
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 8: profesjonalna myjka ciśnieniowa - 1 oferta:
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 100 pkt;
Część 9: prostownik uniwersalny z możliwością rozruchu 12/24 V - 2 oferty:
- oferta nr 1 R.G. Ryszard Grabowski ul. Pietkiewicza 6A/32, 15-689 Białystok otrzymała 100 pkt;
- oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 85,99 pkt;

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:56 dnia 16.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00