kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Mońki, dnia 18.04.2013 r.

ASI.272.5.2013Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5 a informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Zamawiający nie ma również możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:34 dnia 18.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00