kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 01.08. 2013 r.
Znak pisma: ASI.272.13.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę chodników w ciagach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę chodników w ciagach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 na realizację Części 1 : Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o długości 1 565 m na terenie gminy Jaświły

PROBUK Barbara Mściwujewska 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16 A na realizację Części 2: Przebudowa chodników w ciagach dróg powiatowych o długości 620 m na terenie gminy Trzciannne

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły na Część 1 - 4 ważne oferty oraz na Część 2 - 3 ważne oferty:
oferta nr 1 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała :
Część 1 - 100,00 pkt,
Część 2 - 93,46 pkt;
oferta nr 2 PROBUK Barbara Mściwujewska 18-400 łomża, Siemień Nadrzeczny 16 a otrzymała
Część 1 - -----------------
Część 2 - 100,00 pkt;
oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowe "SAM - POL " s.c.19-200 Grajewo, ul. Ełcka 18 otrzymała:
Część 1 - 94,99 pkt,
Część 2 - 94,20 pkt;
oferta nr 4 SANTECHNIKA Przemysław Poślednik, 19-200 Grajewo, ul Partyzantów 1 otrzymała :
Część 1 -90,94 pkt ,
Część 2 - 94,27 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:24 dnia 1.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00