kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Starosta Moniecki
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Mońki, dnia 09.08.2013 r.

Znak pisma: ASI.272.14.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka".


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka", za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100%.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty:

oferta nr 1 ProGIS Sp. zo.o. 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8 otrzymała 44,80 pkt;
oferta nr 2 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. zo.o. w Białymstoku 15-225 Białystok, ul. Grottgera 14A otrzymała 50,08 pkt;
oferta nr 3 Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska 12-200 Pisz, ul. Lipowa 3/5 otrzymała 100,00 pkt;
oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 11:57 dnia 9.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00