kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 14. 01.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.1.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

1) oferta Nr 1 "TRANS - DRO - BUD" Marek Oleksiak, Sanie 25, 95-070 Aleksandrów Łódzki otrzymała 25,40 pkt;

2) oferta Nr 2 Leśny Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 39, Zaścianki, 15-521 Białystok otrzymała 83,56 pkt;

3) oferta Nr 3 Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała 87,14 pkt;

4) oferta nr 4 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała 92,22 pkt;

5) oferta Nr 5 Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka otrzymała 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:49 dnia 14.1.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00