kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 19.08. 2014 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane "DAN-BUD" Iwona Daniłowska 15-085 Białystok, ul. Branickiego 27/64

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 ważna oferta :
- oferta nr 1 Usługi Ogólnobudowlane "DAN-BUD" Iwona Daniłowska 15-085 Białystok, ul. Branickiego 27/64 otrzymała 100,00 pkt;


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:9 dnia 19.8.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00