kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 15.10.2014 r.
ASI.272.15.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015," za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:


1) Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 na Część 1 zamówienia: świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn /od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz
2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39 na część 2 zamówienia: świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich dr Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są najkorzystniejsze w tym postępowaniu .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ważne oferty:
Oferta Nr 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39 złożona na część 2 zamówienia otrzymała 100,00 pkt;
Oferta Nr 2 PROBET Firma Drogowa J. A. Choćko , 15-694 Białystok - Fasty, Szosa Knyszyńska złożona na część 1 zamówienia otrzymała 73,94 pkt oraz na Część 2 zamówienia otrzymała 74,27 pkt.
Oferta Nr 3 Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 złożona na część 1 zamówienia otrzymała 100,00 pkt

STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:22 dnia 15.10.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00