kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 11.12.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.18.2014


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. " za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "LTL" Sp. z o. o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A na część 1 : dostawa paliw płynnych,

Specol Sp. z o.o. 41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 31 na część 2: dostawa olejów silnikowych

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono :
- na część 1: dostawa paliw płynnych - 2 oferty ,
- na część 2 : dostawa olejów silnikowych - 2 oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Ocenie pod względem kryterium cena podlegały 4 ważne oferty.
Część 1: dostawa paliw płynnych:
- oferta nr 1 PKN Orlen Spółka Akcyjna 09-411 Płock, ul. Chemików 7 otrzymała - 97,50 pkt.
- oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "LTL" spółka z o. o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A otrzymała - 100,00 pkt,
Część 2: dostawa olejów silnikowych
- oferta nr 2 G.D. TRADE Sp. z o.o. , 09-402 Płock , ul. Wyszogrodzka 84 B Hurtownia Olejów Oddział (Białystok) ul. Kleberga 16, 15-691 Białystok otrzymała - 94,32 pkt,
- oferta nr 3 Specol Sp. z o.o. 41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 31 otrzymała - 100,00 pkt,STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:13 dnia 11.12.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00