kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.03.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.5.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą zostały uznane oferty złożone przez:


1. ADLER agro Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok - Zaścianki na Część 1 - dostawa ciągnika rolniczego;

2. EDMASZ Edward Nowacki Sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie Oddział Korycin, ul. Grodzieńska 23 na Część 3 - dostawa przyczepy rolniczej

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, są zgodne z przepisami ustawy Pzp otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena - 95,
- gwarancja - 5.
Ocenie podlegały w zakresie Części 1: dostawa ciągnika rolniczego - 3 ważne oferty, oraz w zakresie Części 3: dostawa przyczepy rolniczej - 4 ważne oferty. Oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:Część 1: dostawa ciągnika rolniczego

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium "cena- 95"
(pkt) Kryterium "gwarancja - 5"
(pkt) Łączna punktacja
(pkt)
2 EDMASZ Edward Nowacki Sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie Oddział Korycin , ul. Grodzieńska 23 Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2

3 VOLTRANS Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam Sp. j. 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70 Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

4 P.U.H. ROL-MECH Michał Denisiuk Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
(282 777,00/307 500,00)x95=87,36 (24/48)x5=2,50 89,86

5 Contractus Sp. z o.o. ul. Kresowa 58 16-100 Sokółka Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6 ADLER agro Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok - Zaścianki (282 777,00/282 777,00) x 95=95,00 (24/48)x5=2,50 97,50
7 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski Tafiły 8, 18-520 Stawiski (282 777,00/296 430,00)x95=90,62 (48/48)x5=5,00 95,62


Część 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium "cena - 95"
(pkt) Kryterium "gwarancja -5"
(pkt) Łączna punktacja
(pkt)
2 EDMASZ Edward Nowacki sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie Oddział Korycin, ul. Grodzieńska 23
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2
7 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski Tafiły 8, 18-520 Stawiski Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2Część 3: dostawa przyczepy rolniczej

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium "cena - 95"
(pkt) Kryterium "gwarancja -5"
(pkt) Łączna punktacja
(pkt)
1 M.S.AGRO Mirosław Szmidt, 78-520 Złocieniec, ul. Drawska 1 (46 100,40/59 655,00)x95=73,41 (12/12)x5=5 78,41
2 EDMASZ Edward Nowacki sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie oddział Korycin, ul. Grodzieńska 23
(46 100,40/46 100,40)x95=95,00 (12/12)x5=5 100,00
3 VOLTRANS Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam Sp. j. 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70 Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

4 P.U.H. ROL-MECH Michał Denisiuk Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
(46 100,40/51 045,00)x95=85,80 (12/12)x5=5 90,80
7 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski Tafiły 8, 18-520 Stawiski (46 100,40/57 195,00)x95= 76,57 (12/12)x5=5 81,57STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:49 dnia 11.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00