kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 16.04.2008 r.
GG.3431-2/08


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty
gmina Jasionówka.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5 A, 19-100 Mońki
Tel. 085 716 21 96, fax: 085 716 29 23

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka.
Rodzaj zamówienia: usługi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.00.00-2
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części : 49 180,33 PLN

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
Informacje administracyjne: zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Udzielenie Zamówienia:
Data udzielenia zamówienia: 08.04.2008 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. ul. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok, woj. podlaskie.
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o niepodlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena wybranej oferty: 655,74 zł pierwsza działka, kolejne – 100,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 655,74 zł pierwsza działka, kolejne – 100,00 zł
Oferta z najwyższą ceną:1 300,00 zł pierwsza działka, kolejne – 130,00 zł


w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:50 dnia 16.4.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00