kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Mońki, dnia 21.05.2015 r.
ASI.272.7.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na "Sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "Transbud Ełk" Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1 otrzymała 99,40 pkt ;

Oferta nr 2 SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9 B otrzymała 99,18 pkt ;

Oferta nr 3 P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża otrzymała 100,00 pkt;

Oferta nr 4 Plus spółka jawna Jurkiewicz i syn ul. Szosa Baranowicka 58 16-521 Białystok-Zaścianki otrzymała 99,31 pkt.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:41 dnia 21.5.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00