kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 31.08. 2015 r.
Znak pisma: ASI.272.11.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1569 m " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane "DAN-BUD" Iwona Daniłowska 15-085 Białystok, ul. Branickiego 27/64

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 95 ,
gwarancja - 5
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert. W ocenianych kryteriach oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy cena - 95
gwarancja - 5 Łączna ilość punktów
1 TOMBRUK Tomasz Parszewski , ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół (178 993,97/293 893,06) x 95 = 57,86
(60/60) x 5 = 5 62,86
2 TIT BRUK Tomasz Knopik, ul. Tomaszowska 42/20 lok. 9, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (178 993,97/281 037,66) x 95 = 60,51

(60/60) x 5 = 5 65,51
3 Usługi Ogólnobudowlane "DAN - BUD" Iwona Daniłowska , ul. Branickiego 27/64, 15-085 Białystok (178 993,97/178 993,97)x 95 = 95

(36/60) x 5 = 3 98,00
4 KOP - TRANS Jan Chrostowski Biodry 14, 18-420 Jedwabne (178 993,97/240 570,47)x95 = 70,68 (60/60) x 5 = 5 75,68
5 Firma Drogowa Gryko Marcin , ul. Armii Ludowej 4/1, 15-170 Białystok (178 993,97/194 401,36) x 95 = 87,47 (60/60) x 5 = 5 92,47
6 Zakład Murarski Janusz Rutkowski, 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6, (178 993,97/199 734,76) x 95 = 85,14 (48/60) x 5 = 4 89,14
7 PHU UNIROL Dorota Kulikowska , ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo (178 993,97/241 155,95) x 95 = 70,51 (60/60) x 5 = 5 75,51
8 PPHUT "SAM-POL" s. c. ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo (178 993,97/199 593,70) x 95 = 85,20 (60/60) x 5 = 5 90,20STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:59 dnia 31.8.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00