kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Mońki, dnia 10.09.2015 r.
ASI.272.10.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

EcoErgia Sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 23

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:
1) oferta Nr 1- TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. Kraków 30-417 ul. Łagiewnicka 60 otrzymała 94,24 pkt;
2) oferta Nr 2 - EcoErgia Sp. z o. o., 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 23 otrzymała 100,00 pkt;
3) oferta Nr 3 - Energa Obrót S. A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk otrzymała 95,58 pkt;
4) oferta Nr 4 - Corrente Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki otrzymała 95,27 pkt;
5) oferta Nr 5 - PGE OBRÓT S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów otrzymała 95,81 pkt;
6) oferta Nr 6 - Enea S. A. ul. Górecka 1 , 60-201 Poznań otrzymała 92,80 pkt;
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:23 dnia 11.9.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00