kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Au.3400-5/08 Mońki, dnia 21.04.2008 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 57003

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15, w ilości do 6169 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, w ilości do 5900 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x25x8 szare, w ilości do 981 szt., 4/ płytka chodnikowa 35x35x5 szare, w ilości do 44920 szt., 5/ płytka chodnikowa 35x35x5 kolorowa, w ilości do 7800 szt., 6/ kostka brukowa grubość 8,0 cm szara, w ilości do 3941 m2, 7/ kostka brukowa grubość 8,0 cm kolorowa, w ilości do 989 m2 8/ kostka brukowa grubość 6,0 cm szara, w ilości do 1323m2, 9/ kostka brukowa grubość 6,0 cm kolorowa, w ilości do 260 m2.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 28.81.31.00-5
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 452093.21 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA krawężnik betonowy 100x30x15

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy:
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 16,50 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną: 16,50 zł/szt. / Oferta z najwyższą ceną: 20,00 zł/szt.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Obrzeże chodnikowe 100x20x6

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy:
u. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4,90 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną: 4,90 zł/szt. / Oferta z najwyższą ceną: 7,75 zł/szt.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA Obrzeże chodnikowe 100x25x8 szare

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy:
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 7,90 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną: 7,90 zł/szt. / Oferta z najwyższą ceną: 11,00 zł/szt.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA Płytka chodnikowa 35x35x5 szara i kolorowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Wiprobet s. j. B. T. Gryczewscy
Adres pocztowy:
Hołówki Małe 6
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Juchnowiec 16-061 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2,60 zł/szt. szara, 2,90 zł/szt. kolorowa

Oferta z najniższą ceną: 2,60 zł/szt. szara, 2,90 zł/szt. kolorowa / Oferta z najwyższą ceną: 3,00 zł/szt. szara, 3,50 zł/szt. kolorowa

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA Kostka brukowa gr. 8 cm szara i kolorowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy:
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 26,90 zł/m2 szara, 28,90 zł/m2 kolorowa

Oferta z najniższą ceną: 26,90 zł/m2 szara, 28,90 zł/m2 kolorowa / Oferta z najwyższą ceną: 32,37 zł/m2 szara, 34,86 zł/m2 kolorowa

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA Kostka brukowa gr. 6 cm szara i kolorowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy:
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 24,90 zł/m2 szara, 25,90 zł/m2 kolorowa

Oferta z najniższą ceną: 24,90 zł/m2 szara, 25,90 zł/m2 kolorowa / Oferta z najwyższą ceną: 30,00 zł/m2 szara, 32,00 zł/m2 kolorowa

Waluta: PLNStarosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:6 dnia 21.4.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00