kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 06.11.2015 r.
ASI.272.17.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016," za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15
Uzasadnienie: wybrana oferty spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jako jedyna złożona oferta jest najkorzystniejsza w tym postępowaniu .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
"cena oferty brutto - 98",
"termin płatności - 2".
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę.
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w ocenianych kryteriach:


KRYTERIUM OBLICZENIA PUNKTY (OCENA)
USŁUGA

CENA

(472 689,00 zł /472 689,00zł ) x 98
98

TERMIN
PŁATNOŚCI
(14 dni/14 dni) x 2
2

RAZEM (PUNKTÓW) 100,00
MIEJSCE 1STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:27 dnia 6.11.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00