kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 17.12.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.18.2015


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r. " za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "LTL" Sp. z o. o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A na część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb95 i na Część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego

DIVERSA Jerzy i Jakub Sosnowscy Spółka jawna 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 28 na część 3: dostawa olejów silnikowych

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na :
- część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb 95 - 1 ofertę,
- część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego - 3 oferty,
- część 3 : dostawa olejów silnikowych - 2 oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100%. Ocenie pod względem kryterium cena podlegało 5 ważnych ofert.
Część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb 95 :
- oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "LTL" spółka z o. o. 16 - 001 Kleosin, Ignatki 43 A z ceną ofertową brutto 29 470,00 zł (4,21 zł /l na dzień składania ofert, w tym zaoferowany upust 1,1 % ) otrzymała - 100,00 pkt,
Część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
- oferta Nr 2 POWEROIL Spółka Akcyjna, 19-200 Grajewo, ul. 9 -go Pułku Strzelców Konnych 13 z cena ofertową 272 887,60 zł brutto (4,196 zł/l na dzień 1 grudnia 2015 r., zaoferowana marża 0,05 zł/l, dzierżawa zbiornika 12,30 zł/miesiąc brutto) otrzymała - 97,20 pkt;
- oferta Nr 3 AXAN Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany z ceną ofertową 267 700,00 zł brutto (3,986 zł/l na dzień 1 grudnia 2015 r., zaoferowany upust 0,12 zł/l , dzierżawa zbiornika 717,50 zł/miesiąc brutto) otrzymała - 99,09 pkt;
- oferta Nr 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "LTL" Spółka z o.o. , 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A z ceną ofertową 265 254,60 zł brutto (zaoferowany upust 0,151 zł/l, 3,948 zł/l na dzień 1 grudnia 2015 r., dzierżawa zbiornika 719,55 zł/miesiąc brutto) otrzymała - 100,00 pkt
Część 3: dostawa olejów silnikowych
- oferta nr 1 DIVERSA Jerzy i Jakub Sosnowscy Spółka Jawna , 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 28 z ceną ofertową brutto 7 148,00 zł (olej lux 10 - 7,32 zł/l brutto, Veedol Racing Plus 2T - 12,92 zł/l brutto) otrzymała - 100,00 pkt,
- oferta nr 4 Specol Sp. z o.o. 41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 31 z ceną ofertową brutto 7 964,00 zł (olej lux 10 - 8,56 zł/l brutto, Spec Mix 2 T semisythetic - 11,16 zł/l brutto) otrzymała - 89,75 pkt.STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:50 dnia 18.12.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00