kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 12.08.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.7.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m ".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6 na Część 1 i Część 2 zamówienia

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 95
gwarancja - 5
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych i podzielił zamówienie na 2 części. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W ocenianych kryteriach oferty otrzymały następującą punktację:
Część 1: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w gminie Mońki o długości 1 571,50 m
Oferta Nr 1 PROBUK Barbara Mściwujewska 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16 A
Kryterium cena - (145 610,62 zł/229 999,48 zł) x 95 = 60,14 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 65,14 pkt

Oferta Nr 2 Usługi Ogólnobudowlane "DAN - BUD" Iwona Daniłowska 15-085 Białystok ul. J. K. Branickiego 27/64
Kryterium cena - (145 610,62 zł/198 136,17 zł) x 95 = 69,82 pkt
Kryterium gwarancja - (36 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 3 pkt
Łączna punktacja - 72,82 pkt

Oferta Nr 3 Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6
Kryterium cena - (145 610,62 zł/145 610,62 zł) x 95 = 95,00 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 100,00 pkt

Oferta Nr 4 SANTECHNIKA Przemysław Poślednik 19-200 Grajewo, ul. Partyzantów 1
Kryterium cena - (145 610,62 zł/254 553,59 zł) x 95 = 54,34 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy ) x 5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 59,34 pkt

Część 2: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o długości 808 m
Oferta Nr 1 PROBUK Barbara Mściwujewska 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16 A
Kryterium cena - (61 432,22 zł/89 756,13 zł) x 95 = 65,04 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 70,04 pkt

Oferta Nr 2 Usługi Ogólnobudowlane "DAN - BUD" Iwona Daniłowska 15-085 Białystok ul. J. K. Branickiego 27/64
Kryterium cena - (61 432,22 zł/75 183,32 zł) x 95 = 77,65 pkt
Kryterium gwarancja - (36 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 3 pkt
Łączna punktacja - 80,65 pkt

Oferta Nr 3 Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6
Kryterium cena - (61 432,22 zł/61 432,22 zł) x 95 = 95,00 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy )x5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 100,00 pkt

Oferta Nr 4 SANTECHNIKA Przemysław Poślednik 19-200 Grajewo, ul. Partyzantów 1
Kryterium cena - (61 432,22 zł/99 023,47 zł) x 95 = 58,96 pkt
Kryterium gwarancja - (60 miesięcy/60 miesięcy ) x 5 = 5 pkt
Łączna punktacja - 63,60 pkt
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:58 dnia 16.8.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00