kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.11.2016 r.
ASI.272.10.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski 19-100 Mońki, ul. Parkowa 15
Uzasadnienie: wybrana oferty spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jako jedyna złożona oferta jest najkorzystniejsza w tym postępowaniu .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 60,
termin płatności - 20,
czas rozpoczęcia usługi - 20
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę.
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w ocenianych kryteriach:
Cześć 1: Usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017
Cena (306 909 zł/306 909 zł ) x 60 = 60 pkt
Termin płatności 30 dni = 20 pkt,
Czas rozpoczęcia usługi 0,5 godz. = 20 pkt.
Razem 100 pkt
Cześć 2: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017
Cena (172 260 zł/172 260 zł ) x 60 = 60 pkt
Termin płatności 30 dni = 20 pkt,
Czas rozpoczęcia usługi 0,5 godz. = 20 pkt.
Razem 100 pkt

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:21 dnia 14.11.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00