kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 20.12.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2016


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2017 r."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2017 r. , w zakresie Części 3: dostawa olejów silnikowych " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo MODEX - OIL Łucja Strzelecka ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyń


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę:
- oferta nr 1 Przedsiębiorstwo MODEX-OIL Łucja Strzelecka , ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyń z ceną ofertową brutto 14 779,00zł (olej veco lux 10 - 7,38 zł/l brutto, Veco Mix 2T - 8,55 zł/l brutto, olej veco rotax GL 4 80 W - 8,12 zł/l brutto, olej veco challenger Turbo 15W/40 - 9,90 zł/l brutto)
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa MODEX-OIL Łucja Strzelecka , ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyń - otrzymała 100 pkt.
wz STAROSTY
Robert Sidorski
WICESTAROSTAAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:53 dnia 21.12.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00