kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.02.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.2.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy, spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert: "cena" - 60
"termin płatności " - 40
Złożone oferty otrzymały następującą punktację:

Część 1 : Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC
Nr oferty Nazwa firmy Cena - 60 Termin płatności -40 Łączna punktacja
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1
( 1 547,40 zł/tonę / 1 547,40 zł/tonę ) x 60 = 60 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
100
4 BITUNOVA Sp. z o. o. ul. Wólczyńska 237 01-919 Warszawa
( 1 547,40 zł/tonę / 1 746,60 zł/tonę ) x 60 = 53,16 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
93,16
6 BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok ( 1 547,40 zł/tonę / 1 714,62 zł/tonę ) x 60 = 54,15 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
94,15


Część 2: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno

Nr oferty Nazwa firmy Cena - 60 Termin płatności -40 Łączna punktacja
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1
( 398,52 zł/tonę / 398,52 zł/tonę ) x 60 = 60 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
100

2 Zakład Usługowo - Handlowy DEGAMEX Agnieszka Górniak Kamieniec 8, 28-230 Połaniec ( 398,52 zł/tonę / 473,55 zł/tonę) x 50,49 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
90,49
3 Rejon Robót Drogowych DROG - BUD Spółka z o.o. ul. I. Krasickiego 18 A 32-566 Alwernia
( 398,52 zł/tonę / 448,95 zł/tonę) x 60 = 53,26 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
93,26
5 COLAS Polska Sp. z o.o. 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49
( 398,52 zł/tonę / 584,25 zł/tonę) x 60 = 40,93 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
80,93
6 BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok ( 398,52 zł/tonę / 607,62 zł/tonę) x 60 = 39,35 (30 dni /30 dni ) x 40 = 40
79,35

7 TRAKT S. A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów ( 398,52 zł/tonę / 416,97 zł/tonę) x 60 = 57,35 30 dni /30 dni ) x 40 = 40
97,35


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 16:3 dnia 24.2.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00