kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 05.04.2017 r.

Znak pisma: ASI.272.3.2017


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz , 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 na Część 1, 2 i 3 zamówienia

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena oferty brutto - 100 %

Część 1: świadczenie prac koparko - ładowarką - cena ofertowa 110,70 zł/godz.
Oferta otrzymała 100 pkt
Część 2: świadczenie prac koparką obrotową 3600 z łyżką - cena ofertowa 135,30 zł/godz..
Oferta otrzymała 100 pkt.
Część 3: świadczenie prac samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 10 ton - cena ofertowa 110,70 zł/godz.
Oferta otrzymała 100 pkt.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:10 dnia 6.4.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00