kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 27.08.2014 r.

ASI.272.11.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a, działający w imieniu grupy zakupowej powołanej na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Uzasadnienie
Faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert to jest do dnia 22.08.2014 r. do godz. 1000 wpłynęło 6 ofert:
oferta nr 1 Enea S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, z ceną ofertową netto 0,2490 zł/1 kWh;
oferta nr 2 PKP Energetyka S. A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, z ceną ofertową netto 0,2332 zł/kWh;
oferta nr 3 CORRENTE Sp. zo.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z ceną ofertową netto 0,2347 zł/kWh;
oferta nr 4 Energa Obrót S. A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z ceną ofertową netto 0,2412 zł/kWh;
oferta nr 5 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków 30-417 ul. Łagiewnicka 60, z ceną ofertową netto 0,2358 zł/kWh;
oferta nr 6 - PGE Obrót S. A. Spółka Akcyjna , 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6, z ceną ofertową netto 0,2375zł/kW.
Prognozowany wolumen zużycia energii na 2015 r. 4 018 664 kWh.
Wartość przedmiotu zamówienia zł brutto:
oferta nr 1 - 1 230 796,07;
oferta nr 2 - 1 152 697,36;
oferta nr 3 - 1 160 111,80;
oferta nr 4 - 1 192 241,01;
oferta nr 5 - 1 165 549,05;
oferta nr 6 - 1 173 952,07
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 062 735,69 zł brutto (0,2150 zł/1 kWh x 4 018 664 kWh = 864 012,76 zł netto + VAT 23% tj. 1 062 735,69 zł brutto). Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty była cena. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający stwierdza , że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.
Prawne : zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej".


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:3 dnia 27.8.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00