kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

Mońki, dnia 21.04.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.4.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

"Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria cena oferty brutto - 60% , termin gwarancji - 40 % (minimalny 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy).

Złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta Nr 1 ABW Superbruk Sp. z o.o. Hryniewicze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Kryterium cena (391 487,00 zł/511 274,00 zł) x 60 = 45,94 pkt
Kryterium gwarancja (60/60)x40=40,00 pkt
Łączna punktacja 85,94 pkt.
Oferta Nr 2 Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59
Kryterium cena 391 487,00 zł/391 487,00zł) x 60 = 60 pkt
Kryterium gwarancja (60/60)x40=40,00
Łączna punktacja 100,00 pkt
Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK - BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
Kryterium cena (391 487,00 zł/466 367,00 zł) x 60=50,37pkt
Kryterium gwarancja (60/60)x40=40,00 pkt
Łączna punktacja 90,37 pkt.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:38 dnia 24.4.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00