kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
 


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 04.08.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.10.2017


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim" .

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 Nr, poz. 2164 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim":
I. za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

1) Firmę Handlowo - Usługową "Mag - Bud" Piotr Lipski, ul. Nowo - Osiedle 11, 19-200 Grajewo na Część 1: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach,
2) Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BPRB s. c. A. Szczęsnowicz, K. Białomyzy, ul. Wiejska 74 A lok. 31, 15-352 Białystok na Część 2: Termomodernizacja budynku internatu zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15 w Mońkach

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego i są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 60 %;
termin gwarancji i rękojmi - 40%

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:
Część 1: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach
Oferta Nr 4 Firma Handlowo - Usługowa "Mag - Bud" Piotr Lipski 19-203 Grajewo, ul. Nowo Osiedle 11, 19-200 Grajewo:
cena oferty brutto 790 973,00 zł - 60 pkt,
termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - 40 pkt
łączna punktacja - 100 pkt
Część 2: Termomodernizacja budynku internatu Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15 A w Mońkach
oferta Nr 2 EL-MAR Zakład Usługowy Mariusz Grabowski ul. Wysoki Stoczek 15B/42 15-754 Białystok:
cena oferty brutto 927 420,00 zł - 53,95 pkt.,
termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - 40 pkt,
łączna punktacja - 93,95 pkt
oferta Nr 3 Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BPRB s.c. A. Szczęsnowicz, K. Białomyzy, ul. Wiejska 74 A lok. 31, 15-352 Białystok:
cena oferty brutto 833 940,00 zł - 60 pkt,
termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - 40 pkt.
łączna punktacja - 100 pkt
Część 3: Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej przy Placu 11 Listopada 37 w Goniądzu
oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BUD - MAX" Jarosław Barankiewicz 19-200 Grajewo, ul Targowa 12:
cena oferty brutto 988 439,50 zł brutto - 60 pkt,
termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - 40 pkt.
łączna punktacja - 100 pkt

II. unieważniono postępowanie w zakresie Części 3: Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej przy Placu 11 Listopada 37 w Goniądzu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Na część 3 zamówienia wpłynęła 1 oferta z ceną ofertową 988 609,35 zł brutto. Na sfinansowanie części 3 zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 811 410 zł brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej".


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:27 dnia 4.8.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00