kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 08.04.2013 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)
Do wszystkich Wykonawców Nr post.: PRP.042.4.12.2012
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PRP.042.4.12.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013".


WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytanie : Czy zamawiający dopuszcza zmiany dla wyważarki do kół o następujących parametrach:
- Szerokość felg: 3" - 20"
- Maksymalna szerokość koła 650 mm
- Maksymalna średnica koła 1300 mm
- Średnica felgi: 8" - 30"
- zapotrzebowanie powietrza 4 - 10 bar
- Ciężar maksymalny koła 250 kg
- Waga urządzenia 255 kg
Gwarancja 24 miesiące z możliwością przedłużenia na 3 rok
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parametru szerokość felg 3" - 20". Wyważarka musi mieć szerokość felgi o wymiarach od 1,5" do 22" . Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry dla wyważarki wymienione w pytaniu.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:25 dnia 8.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00