kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 26.11.2013 r.

ASI.272.21.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251539 - 2013 data 25.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax. (085) 716 29 23.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: najniższa cena oraz cena 80% i zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20%.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
W ogłoszeniu jest: Część Nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego pkt 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
W ogłoszeniu powinno być: Część Nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego pkt 4) Kryteria oceny ofert: cena - 80 %, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20 %.


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 252747-2013
dnia 26.11.2013 r.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:17 dnia 26.11.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00