kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.11.2013 r. 
 
 
 
ASI.272.20.2013 
 
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 474562-2013 z dnia 2013-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki 
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/ Oleju... 
Termin składania ofert: 2013-11-29  
 
Numer ogłoszenia: 489268 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 474562 - 2013 data 20.11.2013 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax. (085) 716 29 23. 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat)..  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat). 
 
 
 
w/z STAROSTY 
mgr Robert Sidorski 
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:12 dnia 28.11.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00