kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
 


Mońki, dnia 07.11.2016 r.
ASI.272.9.2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego.
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.
1) Otwarcie ofert odbyło się 07.11.2016 r. o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a.
2) Na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 913 289 zł brutto.
3) Oferty złożyli:
Oferta Nr1 ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena 0,2128 zł netto /1kWh
termin płatności - 30 dni od daty wystawienia faktury

Oferta Nr 2 NOVUM Spółka Akcyjna ul. Racławicka 146,02-117 Warszawa
Cena 0,2139 zł netto /1kWh
termin płatności - 30 dni od daty wystawienia faktury

Oferta Nr 3 TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30 - 417 Kraków
Cena 0,2133 zł netto /1kWh
termin płatności - 30 dni od daty wystawienia faktury


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:50 dnia 7.11.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00