kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 21.01.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 19/08-09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego ”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Firmę Remontowo – Budowlaną BUDPOL Ciupa Piotr ul. Północna 2/10, 08-110 Siedlce

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 35 ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Ocenie pod względem kryterium cena podlegało 35 ważnych ofert.
1) oferta nr 1 P.H.U. „Oven” s. c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński 15-888 Białystok, ul. K. Wyszyńskiego 2 lok. 31 otrzymała – 76,58 pkt,
2) oferta nr 2 „Remostyl” Usługi Remontowo – Malarskie Mariusz Baranowski 16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 14/9 otrzymała - 68,84 pkt,
3) oferta nr 3 „Reman” Firma Budowlano – Remontowa Krzysztof Niewiński 18-400Łomża, ul. Mazowiecka 1 lok. 18 otrzymała - 69,57 pkt,
4) oferta nr 4 „Faro Dach” sp. j. Marek Jaszczewski, Mariusz Grodzki, 16-001 Kleosin Księżyno ul. Mazowiecka 35 otrzymała - 82,24 pkt,
5) oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Modern – Rem” Mikołaj Grygoruk 15-701 Białystok, ul. Kolejowa 12 c otrzymała - 58,09 pkt,
6) oferta nr 6 Zakład robót Budowlano – Sanitarnych s. c. Bożena Skalmowska, Wojciech Skalmowski 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 otrzymała - 90,13 pkt,
7) oferta nr 7 Instalatorstwo sanitarne i c. o. Andrzej Banach 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 – go Maja 2 A/55 otrzymała - 57,90 pkt,
8) oferta nr 8 P.H.U. Magnum Ciupa Agnieszka 08-110 Siedlce ul. Rynkowa 12 otrzymała - 95,00 pkt,
9) oferta nr 9 SATO sp. z. o. 15-845 Białystok, ul. Antoniukowska 4 otrzymała - 53,76 pkt,
10) oferta nr 10 Zakład Usług Remontowo – Budowlanych W. & M. Dąbrowski 18-300 Zambrów, ul. Mazowiecka 19 A otrzymała - 90,75 pkt,
11) oferta nr 11 PHU Akustyka Krzysztof Kossakowski Zabawka 11, 18-421 Piątnica otrzymała - 60,66 pkt,
12) oferta nr 12 PPHU-TUTTO Krzysztof Szacki 15-244 Białystok, ul. Żwirki i Wigury 16 otrzymała - 65,67 pkt,
13) oferta nr 13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bobropol s. c 15-662 Białystok, ul. Stroma 34/32 otrzymała - 82,57 pkt,
14) oferta nr 14 Pro – Max Wiesław Bursa 15-298 Białystok, ul. Żelazna 38/7 otrzymała - 50,74 pkt,
15) oferta nr 15 Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Pugacewicz 15-544 Białystok, ul. Baranowicka 96 otrzymała - 51,20 pkt,
16) oferta nr 16 Akcess Starosta i Wspólnicy spółka jawna 15-863 Białystok, ul. radzymińska 14 otrzymała - 64,13 pkt,
17) oferta nr 17 Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz kol. Zabłudów 5/2 otrzymała - 72,25 pkt,
18) oferta nr 18 P.P.U.H. „Ter – Bud” Ryszard Górski 19-300 Ełk, ul. M. Dąbrowskiej 7 otrzymała - 87,60 pkt,
19) oferta nr 19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ST” Stanisław Twarowski 15-156 Białystok, ul. Jacka 4 otrzymała - 49,14 pkt,
20) oferta nr 20 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Aksus” s. c. Tomasz Suska, Bogdan Suska 15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 41 otrzymała - 54,36 pkt,
21) oferta nr 21 MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński 15-111 Białystok, ul. 1000-lecia P.P. 6/321 otrzymała - 69,83 pkt,
22) oferta nr 22 Remontdom s. c. Marek Żukowski, Marek Grynczel 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1 A otrzymała - 91,13 pkt,
23) oferta nr 23 Budownictwo Ogólne Andrzej Ladziński Bartosze 35, 19-300 Ełk otrzymała - 85,65 pkt,
24) oferta nr 24 Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz ul. Ogrodowa 6 otrzymała - 60,52 pkt,
25) oferta nr 25 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe EDMA inż.. Józef Stachurski 15-521 Białystok Zaścianki, ul. Usługowa 15/1 otrzymała - 47,07 pkt,
26) oferta nr 26 P.U.H. „BUDBAU” Edward Bajkowski 19-101 Mońki, ul. Wojska Polskiego 39 otrzymała - 78,27 pkt,
27) oferta nr 27 Zakład remontowo – Budowlany inż. Wiesław Szymanowicz 15-661 Białystok, ul. Batalionów Chłopskich 1/24 otrzymała - 72,48 pkt,
28) oferta nr 28 „MITBUD” s. c. Bogdan Wysocki, Andrzej Sadowski 15-156 Białystok, ul. Wiankowa 4 otrzymała - 64,78 pkt,
29) oferta nr 29 „REMBUD” 16-020 Czarna białostocka, ul. Mieszka I nr 9 otrzymała - 79,63 pkt,
30) oferta nr 30 Zakład remontowo – Budowlany Andrzej Zembrzuski 18-400 Łomża ul. Nowogródzka 92 a otrzymała - 59,08 pkt,
31) oferta nr 31 Firma remontowo – Budowlana BUDPOL Ciupa Piotr ul. Północna 2/10, 08-110 Siedlce otrzymała - 100,00 pkt,
32) oferta nr 32 Firma Handlowo Usługowa Mag-Bud Piotr Lipski 19-203 Grajewo, ul. Nowo – Osiedle 11 otrzymała - 75,85 pkt,
33) oferta nr 33 Przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowo Usługowe „Budpol” 16-304 Nowinka 26 B otrzymała - 58,96 pkt,
34) oferta nr 34 Roboty Ogólnobudowlane Zygmunt Sieczkowski 19-203 Grajewo ul. Os. Południe 51/31 otrzymała - 63,86 pkt,
35) oferta nr 35 Zakład remontowo Budowlany Tadeusz Osiecki 19-101 Mońki, ul. Wojska Polskiego 25 otrzymała - 60,89 pkt,


STAROSTA mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:8 dnia 21.1.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00