kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A
Mońki, dnia 14.11.2016 r.
ASI.272.11.2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.
1) Otwarcie ofert odbyło się 14.11.2016 r. o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a.
2) Na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 480 493,61 zł brutto.
3) Oferty złożyli:
Oferta Nr 1 Getin Noble Bank S. A. , ul. Przekopowa 33, 01-208 Warszawa:
- cena ofertowa 589 952,19 zł,
- WIBOR 1M z 30.09.2016 r. 1,65 %
- wysokość marży banku 1,97 %,
- termin uruchomienia kredytu 1 dzień od dnia zawarcia umowy.

Oferta Nr 2 Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki:
- cena ofertowa 415 574,44 zł,
- WIBOR 1M z 30.09.2016 r. 1,65 %
- wysokość marży banku 0,90 %,
- termin uruchomienia kredytu 1 dzień od dnia zawarcia umowy.

Oferta Nr 3 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok
- cena ofertowa 462 551,93 zł,
- WIBOR 1M z 30.09.2016 r. 1,65 %
- wysokość marży banku 1,19 %,
- termin uruchomienia kredytu 1 dzień od dnia zawarcia umowy.Wicestarosta
mgr Robert Sidorski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:52 dnia 14.11.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00