kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 12.02.2015 r.

ASI.272.5.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24998 - 2015 data 04.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, fax. 85 727 88 30.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I.
- W ogłoszeniu jest: Część Nr: 1 Nazwa: dostawa ciągnika rolniczego 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia 4. silnik czterocylindrowy, poj. min. 4,5 l, spełniający normy EURO 4.
- W ogłoszeniu powinno być: Część Nr: 1 Nazwa: dostawa ciągnika rolniczego 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia 4. silnik czterocylindrowy, poj. min. 4,0 l, spełniający normy EURO 4.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31866-2015 dnia 12.02.2015 r.WICESTAROSTA
mgr Robert Sidorski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:35 dnia 12.2.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00