kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Znak pisma: ASI.3400-10/08

Dotyczy: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)” .
Na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia , że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)” unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Faktyczne – W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty . Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Prawne – Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: admin

Opublikowane o godzinie 15:50 dnia 3.9.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00