kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  
 
Mońki, dnia 02.02.2017 r. 
 
ASI.272.1.2017  
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m" 
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. 
1) Otwarcie ofert odbyło się 02.02.2017 r. o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a. 
2) Na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 578 064,90 zł brutto. 
3) Oferty złożyli: 

Oferta Nr 1: Konsorcjum Firm: Lider - Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 
Partner- EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów 
 
cena ofertowa - 3 733 673,02zł brutto  
termin wykonania zamówienia - 30.09.2017 r.  
okres gwarancji - 60 miesięcy
warunki płatności - faktura jednorazowa termin płatności 30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego 
 
Oferta Nr 2: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10  05-800 Pruszków  
cena ofertowa - 3 547 818,33 zł brutto 
termin wykonania zamówienia - 30.09.2017 r.  
okres gwarancji - 60 miesięcy
warunki płatności- faktura jednorazowa termin płatności 30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:13 dnia 3.2.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00