kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaZarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 18.03.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 5/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa - Bobrówka”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa – Bobrówka ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „Białystok” Spółka Akcyjna , 15-516 Białystok, ul. K Ciołkowskiego 90

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

- oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego „Unidrog” Sp. z o.o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 77,45 pkt.
- oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Tiltra „Białystok” Spółka Akcyjna, 15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego otrzymała – 100,00 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:8 dnia 18.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00