kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 18.03.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 7/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego.”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego.” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

TERMOPROJEKT Sp. z o. o. , ul. Janickiego 20B, 60 – 542 Poznań

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

1) oferta Nr 1 P.P.H.U. „JUWA” Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski, 15-084 Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32, otrzymała - 98,35 pkt,
2) oferta Nr 2 firmy Termoprojekt Sp. z o. o. ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań otrzymała - 100,00 pkt,
3) oferta Nr 3 Narodowej Agencji Poszanowania Energii S. A. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa otrzymała - 82,44 pkt,
4) oferta Nr 4 Spółdzielczego Biura Projektów „Projekt” , 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 otrzymała - 33,83 pkt,
5) oferta Nr 5 firmy GRAF Pracownia Architektoniczno – Graficzna Piotr Kuczyński 15-463 Białystok, ul. Czysta 14 otrzymała - 93,60 pkt.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:35 dnia 19.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00