kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 18.03.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 3/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r.” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r. ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz , 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na :
- Część 1: świadczenie usług koparko – ładowarką 4 oferty,
- Część 2: świadczenie usług koparką 3 oferty,
- Część 3: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym do 10 ton 2 oferty,
- Część 4: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 10 – 15 ton 3 oferty,
- Część 5: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 20 – 25 ton 2 oferty,
- Część 6: świadczenie usług równiarką 3 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: świadczenie usług koparko – ładowarką:
Oferta nr 1 „Agrofarma – Serwy” Rekreacja i jeździectwo Halina Kiszło 15-671 Białystok, ul. Ścianka 45 A otrzymała – 98,30 pkt,
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 100,00 pkt
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 98,30 pkt,
Oferta nr 4 Wnajem Sprzętu budowlanego Marpo Mariusz Buziewicz, Popowo 9 A, 19-200 Grajewo otrzymała – 70,24 pkt

- Część 2: świadczenie usług koparką :
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała - 95,83 pkt,
Oferta nr 4 Wynajem Sprzętu budowlanego Marpo Mariusz Buziewicz, Popowo 9 A, 19-200 Grajewo otrzymała - 69,70 pkt

- Część 3: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym do 10 ton :
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 93,33 pkt,

- Część 4: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 10 – 15 ton złożono 3 oferty:
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała - 98,41 pkt
Oferta nr 4 Wynajem Sprzętu budowlanego Marpo Mariusz Buziewicz, Popowo 9 A, 19-200 Grajewo otrzymała – 79,49 pkt

- Część 5: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 20 – 25 ton złożono 2 oferty:
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała - 94,59 pkt.

- Część 6: świadczenie usług równiarką złożono 3 oferty:
Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 3 Roboty Ziemne i drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 96,62 pkt,
Oferta nr 4 Wynajem Sprzętu budowlanego Marpo Mariusz Buziewicz, Popowo 9 A, 19-200 Grajewo otrzymała – 54,57 pkt.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowsk

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:38 dnia 19.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00