kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 22.04.2009 r.
Znak pisma: G.G.3431 - 2/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie powiatu monieckiego”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie powiatu monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 18 części. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert:
- oferta nr 1 Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego Sp. z o. o. , ul. Grottgera 14 A, 15-225 Białystok złożona na Część 7, 8 i 12 - otrzymała 71,95 pkt,
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Państwowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa złożona na wszystkie części zamówienia otrzymała – 100,00 pkt.,
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego Reneservice Sp. z o. o. , 15-103 Białystok, ul. I Armii WP 8, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Geo Serwis, Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński s. c. 15-077 Białystok, ul. Warszawska 36 otrzymała ; Część 1 – 6 – 49,09 pkt., Część 8 – 87,25 pkt , Część 7 i 12 – 77,56 pkt.,
- oferta Nr 4 Firmy Geodezyjno Informatycznej „Wektor”, ul. Rycerska 89, 15-157 Białystok złożona na część 1,2,4,5 otrzymała – 49,94 pkt.,
- oferta Nr 5 Podlaskiego Biura Geodezji i Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-084 Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32, otrzymała; Część 1 – 29,47 pkt, Część 2 – 41,73 pkt., Część 3 – 31,18 pkt., Część 4 – 30,49 pkt., Część 5 – 35,87 pkt., Część 6 – 33,99 pkt., Część 7 i 8 – 45,75 pkt., Część 9 – 34,12 pkt., Część 10 – 33,29 pkt., Część 11,13,16,17,18 – 44,93 pkt., Część 12 – 46,85 pkt., Część 14 – 36,62 pkt.,
Część 15 – 37,45 pkt.,
- oferta nr 6 Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Geo-Raw s. c. Wojciech Zimnoch, Adam Hrabis, 15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4 i Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno Kartograficznych Geokompleks s. c. J. Ładysz, D. Ładysz, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 55 lok. 6 otrzymała; Część 1,7,12 – 74,07 pkt., Część 2,3,5 – 60,91 pkt., Część – 4,6,8,18 – 73,27 pkt., Część 9,10,11,13,14,15,16,17 – 13,96 pkt
w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:13 dnia 22.4.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00